Aktuelt

 

Du kan på denne side også læse om følgende:
 

Fastelavn 2007 Foreningens rullestillads Bogen:
100 år og et kvarter

Artikel om facadebehandling
Skt. Hans Fest 2006 Vejfest, Skt. Hans,
25 års jubilæum
Stakit, stolper mm. Originale tagsten
nye og brugte
Hjælp til Lokalplanen

Bevar dit hus - pjece NY!!!

Pixiudgave af Bevarende Lokalplan Cykelruten Loppemarked


Husk at foreningen også har 1 stillads, 2 skydestiger, 1 tagstige og 1 brøndrenser til udlån.
Kontakt formanden Camilla Neuenschwander, Søndre Alle 3. tlf. 36446610

 

Her er billederne fra Store Fejedag søndag d. 30. april 2006. (tryk for stort)

             

              

Der var mange ude for at ordne fortovene. Bestyrelsen var som vanligt rundt for at beundre det store arbejde foreningens medlemmer udførte og bød samtidig på forfriskninger. Dette var helt klart med til at højne niveauet! Et godt initiativ og en god tradition i Den Hvide By.

Vinderen af Den Gyldne Kost blev Henning Olsen, Valby Langgade 163

Vinderen af Den Gyldne Skovl blev Ulf Petersen, Søndre Alle 6 ( han hvilede nok ud på laurbærrene!)

  Og så var der også en Ærespris (Lifetime Achievement) til Genevieve Gamain Nørgaard, Nordre Alle 3

 

 

Foreningen har købt nyt rullestillads til brug for foreningens medlemmer.

Stilladset opbevares hos Mørch Hansen, Søndre Alle 15.
Hvis du ønsker at låne det nye stillads, skal du kontakte formanden, Camilla Neuenschwander.

Stilladset er et såkaldt rullestillads med en arbejdshøjde på max. 12 meter. Længden er 250 cm og bredden 130 cm.

Ved lån er det en forudsætning, at den medfølgende montagevejledning følges nøje, og lån og brug af stilladset sker for egen risiko.

I øvrigt kan du læse/se mere om stilladset på firmaets hjemmeside: www.jumbo.as - vejledning - montage-rullestillads.


 

Vores årlige Skt. Hans Fest blev holdt på Nordre Alle 24. juni. Vi har en lang tradition (30 år i træk!) for at feste udendørs på børnenes første sommerferiedag, og efterhånden er der mange faste indslag, vi ikke kan undvære:

Eftermiddagsarrangementer for børnene, opstilling af telt, grill, borde og stole, Skt. Hans bål med heks, fælles buffetbord, lotteri, fællessang, kagekonkurrence, uddeling af forskønnelsesprisen, afbrænding af bål og heks og dans til god og ægte rockmusik!

Som et nyt indslag var der i år havevandring om eftermiddagen. Interesserede grundejere åbnede deres haver for besøgende til gensidig snak og inspiration. Forhåbentlig et initiativ der er kommet for at blive!

Tak til alle for en god fest og en særlig tak til dem, der år efter år bruger tid og kræfter på at arrangere festen.

Nedenfor kan i se billeder fra dagen.

 

         

         

         

   

 


Se Pixiudgaven af vores bevarende lokalplan:
Pixiudgave - Bevarende Lokalplan for Den Hvide By

 


 


Til grundejerne i Trekantens vejlag

     

Skal Du udskifte et vindue
eller isætte en havedør
eller tænker Du på nyt stakit

eller ............           
Mvc-002s.jpg (50750 bytes)                      

Så husk at der gælder en bevarende lokalplan for området.
Er Du i tvivl eller skal du bare ha' et godt råd - så ring til Per Nørgaard
:
Tlf 36466986 eller mail pgn@email.dk
Du kan også få lokalplanen, ring i forvejen.

HUSK: Det er altid bedre at spørge i først - end at skulle rive ned bagefter!

Hjem

 


Fastelavn i Den hvide By 2007

   Traditionen tro var det koldt, men også sjovt og hyggeligt. Ses næste år!    Tryk for stort billede.

                         

                   

                         

 Hjem
 

 

 

 Så er bogen om Den hvide by udkommet.
Foreningens medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen for nærmere information mm.
Iøvrigt henvises til Karl Nielsens Boghandel, Toftegårds Alle 43, eller Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, Mosedalsvej 1, der begge forhandler bogen.

 

Image1.jpg (110254 bytes)

Hjem
Her er billeder fra vores traditionsrige vejfest - Sankt Hans festens 25 års jubilæum -
som fandt sted lørdag d. 23. juni 2001 på Nordre Alle:
 
wpe9.jpg (41012 bytes)
Velkomstdrikkelse

underteltet2.jpg (47866 bytes)

Under teltdugen


underteltet1.jpg (52918 bytes)
Fællesspisning

 

kagekonkurrence.jpg (40608 bytes)

De flotte bidrag til kagekonkurrencen
kagedommerne.jpg (64143 bytes) kagevinderen.jpg (50427 bytes)  

kagesmagekøen.jpg (47866 bytes)

De seriøse kagedommere,
Camilla og Per
Kagevinderen, Johanne Så er der smagsprøver!
Lars_griller.jpg (57174 bytes)  jubilæumsband_1.jpg (53528 bytes) jubilæumsband_2.jpg (44587 bytes)
Grillen tages i brug Trekants-jubilæums-orkestret De gamle drenge kan endnu!

sang_ved_bålet.jpg (520771 bytes)

fyrværkeri.jpg (34511 bytes)
Skt. Hans bålet tændes på Nordre Alle 25 års jubilæumsfyrværkeriet.

                   Hjem


 

Nedenstående artikel er god og informativ mht. behandlingen af facaderne på vore gamle huse:

 Spørg om boligråd: Alt andet end overfladisk
Politiken 9 september 2000, Lørdagsliv side 20

Det er nødvendigt med et grundigt forarbejde for at få kalk til at blive en holdbar
overflade på et gammelt hus. Det er tidskrævende arbejde, men gjort rigtigt holder
det også 10-15 år.


Af Søren Vasegaard

Vi er fem familier, der er gået sammen om køb og istandsættelse af en større 1700-tals landejendom i Jylland. Nu er vi så vidt med den smukke hovedbygning fra 1778, at den har
fået nyt tag, nye vinduer og er nypudset. Den skal nu kalkes/hvidtes.
Vi har hørt, at man skal være meget omhyggelig både med materialer og fremgangsmåde
for at få et holdbart resultat. Derfor vil vi være meget taknemmelige for gode råd, både om kalkblanding og påføring, og hvad amatører ellers bør være opmærksomme på.
Henrik Hagemann

Svar:
Altafgørende for et ønske om kalkning, som bygningen sikkert har været fra fødslen,
er den nye pudsnings bestanddele. Er der bare tilsat en anelse cement i pudsemørtlen, kan
der desværre ikke kalkes, medmindre der først påføres et underlag af sandkalk.
En så gammel bygning er opført af ren kalkmørtel, og det er afgørende for holdbarheden og bygningens mulighed for at ånde, at pudsningen og overfladebehandlingen ikke udføres
med stærkere materialer end, hvad der er anvendt til opmuringen.
Set i bakspejlet burde I have fået foretaget en foranalyse af opmuringsmørtlen for at være
helt sikre på holdbarheden af overfladebehandlingen. Da I ikke oplyser om hverken foranalyse eller om pudsemørtlens type, må jeg gå ud fra, at det er en ren kalkmørtel, der er anvendt til pudsningen, og hermed en kortfattet beskrivelse af, hvorledes en effektiv kalkning foretages
med et meget holdbart resultat:

GOD VEDHÆFTNING
Vægfladernes puds skal være karbonatiseret, dette tager mindst tre-fire uger og viser sig ved,
at mørtlen er tørret helt op og fremstår helt hvid.
Et passende murstykke forvandes med haveslange med spreder, så overfladerne bliver helt blanke og kort efter matte.
Så påføres det fugtede murstykke kalkvand, som giver kalkningen en god vedhæftning.
Kalkvand fremstilles ved at blande en rumdel kalkdej (købes færdig i spande) i fem dele rent vand. Delene sammenpiskes grundigt, indtil kalkdejen er helt sammenblandet med vandet. Blandingen henstår mindst et døgn, hvorefter de hvide pigmenter er bundfældet, og den klare væske, kalkvand, står øverst i baljen. Denne er fyldt med calciumdioxidkrystaller og giver - ud over en god vedhæftning - den bedste bund for den egentlige kalkning.
Baljen med kalkvand skal lukkes tæt, idet den ikke må ilte, mens den ikke bruges. Kalkvandet øses nænsomt over i en spand, og det er vigtigt ikke at hvirvle bundfaldet op i den klare
væske. Når kalkvandet er brugt, kan der igen tilsættes fem mål vand og samme proces gennemføres.
Dette kan udføres op til fem gange, hvorefter det hvide bundfald må kastes bort.

IKKE I SOLLYS
Når kalkvandet er hærdet, normalt efter et døgn, kan den egentlige kalkning med kalkmælk påbegyndes. Kalkmælk fremstilles ved blanding af en del kalkdej til fem dele kalkvand,
hvorved en kalkkoncentration på ca. 15 procent opnås, og denne bør ikke overskrides. Kalkningen foretages med hvidtekost, og spanden skal omrøres med jævne mellemrum for
at undgå, at det sidste bliver for kraftigt. Ved ophold skal spanden lukkes med tætsiddende
låg. Der må ikke kalkes i sollys, og luftfugtigheden bør ikke være under 65 procent. Bedste tidspunkt er fugtige forårs- eller efterårsmåneder, men når der ikke er risiko for temperaturer under fem grader.
Suger underlaget for kraftigt, må der forvandes således, at der kan kalkes vådt-i-vådt på hele flader til naturlige skel som for eksempel bygningshjørner eller bag tagnedløb.

FØRST MED SANDKALK
Kalkningen foretages med cirkelbevægelser og afsluttes med lodrette strøg oppefra og
nedad. Der kalkes på denne måde til ønsket dækning er opnået - normalt er tre gange
rigeligt. Der afsluttes med påføring eller sprøjtning med kalkvand. På denne måde opnås en meget holdbar kalkning, som under normale omstændigheder kan holde i 10-15 år, dog afhængig af hvor udsat huset er. Er der til pudsningen anvendt kalk-cementmørtel, skal
fladerne først behandles med sandkalk, som består af en blanding af fire dele kalkdej, en
del kvartssand og tre dele kalkvand. Blandingen omrøres grundigt i en balje, evt. ved hjælp
af pisker monteret på en boremaskine. Vægfladerne forvandes som angivet ovenfor og
påføres kalkvand, hvorefter sandkalken påføres med filtsesvamp i et ikke for tykt lag.
Jeg kan varmt anbefale, at I anskaffer Skandinavisk Jurakalks blad om bygningsbevaring,
inden I kaster jer ud i det store og tidskrævende arbejde. Bladet kan bestilles på
tlf. 56 50 30 00 og koster 50 kr.

Søren Vasegaard
 


Sommerlopper i Den Hvide By

Her er billederne fra vores loppemarked lørdag d. 10.juni. Vejret var smukt og salget gik godt. Se selv:

           

Med venlig hilsen Lisa, Vestre Alle 2, 2. sal og Jette, Vestre Alle 3, 1. sal,

E-mail: jette.lindgaard@get2net.dk

    

                                                                                                                                                                      Hjem